آموزش OneNote 2010 - نرم افزار چند رسانه ای پژوهش و یادداشت برداری الکترونیکی
53 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تهیه کننده و مدون
زبان : فارسی
آموزش تکمیلی نسخه 2010 از نرم افزار OneNote که ضمیمه کتاب پژوهش و یادداشت برداری الکترونیکی تهیه و تولید شد. این نرم افزار به صورت شبیه سازی شده با محیط اصلی نرم افزار ارائه شده است. نرم افزار توسط اینجانب تولید شده است.