آرامش روانی از دیدگاه قرآن کریم و روایات
50 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تلاش و کوشش در فعاليتهاي گوناگون اجتماعی، فعاليتهاي اقتصادی، رعایت قوانین بهداشتی و نکات اخلاقی و تلاش برای قانون مداری را می‌توان از مهمترین مسائل روزمره انسان برای بدست آوردن آرامش و رفاه زندگی خویش برشمرد. اما به راستی پس از گذشت قرنها از زندگی مادی بشر، آیا او توانسته به خوبی از عهده این امر مهم برآید؟ مسأله‌ای که برای آن، نظام خانواده خویش را تشکیل داده، و برای سر و سامان یافتن روح و روانش پای به دوره جدید و پر فراز و نشیبی از زندگی خود نهاده است. آیا او توانسته است به خوبی تمام علل و عواملی را که در ناامنی و تشویش روح و روانش دخیل‌اند، بشناسد و آنها را از صحنه زندگی خویش حذف کند؟ آیا پیشرفت علمی و نظام تکنولوژی روز، که به سرعت در حال گسترش و تعالی است، او را قادر ساخته تا در برابر این مشکلات، امید و استواری خویش را از دست ندهد؟ از آنجايي که قرآن کريم عهده‌دار سعادت بشريت است و آرامش به عنوان مهمترين شاخصه خوشبختي سعادت انسانها به شمار مي‌رود لذا اين کتاب آسماني از زواياي گوناگونی، این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار داده و به توصیف آن پرداخته است. در این نوشته بر آنیم که بخشی از زوایای گسترده علل و عوامل آرامش روانی را از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث قرار داده و جوانب مختلف آن را بررسی کنیم انشاء الله. اگر چه تحقیق درباره این موضوع از عهده این جزوه خارج است و دین مبین اسلام در این زمینه، سخن فراوانی دارد ولی از آنجاییکه رویکرد بحث ما قرآنی است، فقط به بخشی از زوایای این مسأله از دیدگاه این کتاب آسمانی خواهیم پرداخت.