روایات نبوی در تفسیر سوره شعرا در سه تفسیر
48 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی