بررسی واژه «استخوان» در قرآن کریم
58 بازدید
محل نشر: پایگاه پژوهه (سازمان تبلیغات اسلامی)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
"عظم" که جمع آن "عظام"است؛ در لغت به مصدر شیء عظیم گفته شده و "عِظامه" به مصدر و بزرگی أمر عظیم را گویند؛ و همچنین به استخوان مفاصل دست و پا "عَظم" گویند.[1] بنابراین به قسمت معظم از چیزی و وسط شیء،"عظم" اطلاق می­شود و عظام (استخوان­ها) همان بازو و ساق دست­ها و پاهاست که بخش اعظم از بدن را تشکیل داده و زانو و آرنج را دنبال خود آورده و گوشت بر آن روییده است.[2] در قرآن کریم واژه­ی "عظام" 13 بار ذکر شده‌ که می­توان این آیات را به دو دسته تقسیم نمود: دسته­ی اول بیان مسأله­ی "عظام" ناظر به توصیف احوال استخوان در قیامت است که بیشترین سهم آیات را به خود اختصاص داده؛ و دسته­ی دوم آیاتی است که واژه­ی استخوان در آنها ذکر شده، بدون اینکه ناظر به مباحث معاد و قیامت باشد که در این مقاله به هر دو گروه می­پردازیم.